KALÇA ARTROSKOPİ KURSU - EĞİTİCİLER


 
 
 
 
 
 
Femoroasetabuler Sıkışma Sendromu 
 
“ Olgu ve Videosunum Temelli Uygulamalar “
 
12 Şubat 2016, ISPARTA

 

 

 

Toplantı Başkanı  
  Dr. Ahmet Turan AYDIN
Toplantı Sekreteri  
  Dr. Tolga ATAY
Eğiticiler  Soyadı Alfabetik
  Dr. M.Cemalettin AKSOY
Dr. 
Tolga ATAY
Dr. Bülent ATİLLA
Dr. Ahmet Turan AYDIN
Dr. Barbaros BAYKAL
Dr. Cem ÇETİN
Dr. Kemal GÖKKUŞ
Dr. Asım KAYAALP
Dr. Reha TANDOĞAN
Dr. 
İbrahim TUNCAY
Dr. Hüseyin YORGANCIGİL