Kuruluş Öykümüz


 

Antalya Şubesinin Kuruluş Öyküsü

 

KURULUŞ TARİHİ : 27 Mart 1989

KURULUŞ KARARININ TARİHİ : 22 Aralık 1988

Karar sıra no: 7

Dr. Erdoğan Altınel, Dr. Ahmet Turan Aydın ve Dr. Bekir Kumbul görevlendirildi.

 

“Antalya Şubesinin Kuruluş Öyküsü

Derneğimizin ilk şubesi olan Antalya şubesinin kuruluş öyküsü, derneğimizin tarihçesinde özel bir yere sahiptir. Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (ADCD) adıyla dernek 1987 de kuruluş aşamasını tamamladı. Antalya şubesinin kuruluşu 1989. İki yıl gibi uzun bir süre var arada. Bugün hızla karar oluşturuyor ve hızla yaşama geçiriyoruz. Ancak o yıllarda politik-ideolojik nedenli güven sorunları, eğitim kurumlarının 1980 ihtilaliyle yaşadıkları şok ve dağınıklıktan kurtulamamış olmaları, Veli Hocamızın öncülüğünde ülkemizde başlatılan bu çabanın ve misyonunu üstlenmiş olan ekibe duyulan kuşku muhtemelen yavaşlığın önemli nedeni. Ancak Antalya’da ilk şubenin kuruluşu bir tesadüf değil. O yılların özellikleri, Veli Hoca’nın o yıllarda karşılaştığı zorluklar, ona inanmış ve gönül vermiş bir kadronun, bu işi başarabilecek bir kadronun Antalya’da olmasının rolü büyük. Kuruculara baktığımızda bunu kolaylıkla anlayabiliriz. Erdoğan Altınel, Bekir Kumbul ve Ahmet Turan Aydın. Gerek derneğin kuruluş aşamasında ve gerekse derneğin Antalya’da yaşama başlamasında Veli Hoca ve Erdoğan hoca arasında ki kadim dostluğun büyük rolü var. Derneğimizin Antalya ile ilişkisini bunu bilmeden anlamak mümkün değil. Diğer taraftan Veli hocanın heyecanını paylaşan ve inanan sevdiği iki öğrencisinin Antalya’da olması. Fakat iş bu kadar basit değil. Derneğin kuruluşundan beri içinde olan bir kişi olarak durumu gayet iyi bilmeme rağmen Veli hocaya derneğin ilk şubesini niçin Antalya’da kurdunuz sorusunu yönelttiğim de aldığım cevap sanırım işin özünü gayet güzel ortaya koyuyor.

 

Veli Hoca’nın dilinden Antalya şubesinin kuruluşu;

Derneğimiz kurulduktan sonra dernek faaliyetlerinin genel merkez ve şubeleri aracılığıyla yaygınlaştırılmasıgerekiyordu. O gün ki Türkiye manzarasına baktığımızda iki sorunla karşı karşıya idik. Bir gurup meslektaşımız Artroskopinin bugün ki noktaya geleceğini görememiş veya algılayamamıştıve organizasyonumuza gönülsüz yaklaşıyordu. Bir diğer sorunumuzda dernek genel merkezinin bulunduğu İzmir’de konuya sahip çıkması gereken iki üniversiteye yani Ege ve Dokuz Eylül üniversitelerine ulaşamıyorduk. İzmir dışındaki üniversitelerde de benzer gönülsüzlük vardı. Ege üniversitesiyle ilişkimiz ancak ben üniversiteye döndükten sonra yani 90’lı yıllarda başlayabildi. Bu manzarada Derneğin ilk şubesinin ve etkinliklerinin Antalya’da neden başladığını ve derneğimiz içindeki önemini de anlamak kolaylaşıyor. Benim çok değerli arkadaşım ve Artroskopinin ilk öncülerinden Erdoğan Altınel Antalya da idi. Yine konuya yüreğiyle inanana ve heyecanlı iki öğrencim vardı. Erdoğan’ın katkılarıyla üniversitenin de destek vermesi Antalya’da bir şubenin kuruluşunun nedenleridir.

Ş u b e K u r u l u ş l a r ı

İşte böyle, dernek tarafından Erdoğan Altınel, Bekir Kumbul ve ben ilk kurucular olarak belirlenmişti.1989’da kuruluşumuzu tamamlayıp genel kurulumuzu yaptıktan sonra uzun yıllar Şube BaşkanıErdoğan Altınel, sekreter Ahmet Turan Aydın ve sayman Bekir Kumbul olarak görev yaptık. İlk tüzüğümüze göre yönetim kurulu üç kişiden oluşuyordu. Daha sonra dernekler kanununda yapılan değişiklik doğrultusunda yönetim kurulumuzu beş kişiye çıkardık. Erdoğan Hocamız emekliğe ayrıldığıyıla kadar başkanlık görevini, ben sekreterlik ve Semih Gür’de saymanlık görevini yürüttüler. Antalya şubesi ilk kurulan bir şube özelliğini taşıması yanında, ilk yönetim kurullarından “Araştırma ve Eğitim Merkezi” olma göreviyle Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği içinde ilk asistan eğitimi amaçlıbeceri merkezini kurmuş ve bu deneyimi ile “Klinik Anatomi Araştırma ve Uygulama Merkezinin”oluşumu ve geliştirilmesine de katkıda bulunmuştur.

 

02. 09. 2008, Antalya

Dr. Ahmet Turan AYDIN

 

Kaynak : Bizim Öykümüz